Klacht over de behandeling van Psycholoog Apeldoorn?

Ik ben aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen. Dat doe ik om een aantal redenen: om met vakgenoten kennis te delen, maar ook voor mijn cliënten om een plek te hebben waar ze met vragen over mij terecht kunnen.Zo ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), en het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociale therapeuten en Agogen (NVPA). Dat betekent dat mijn praktijk werkt volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen.Het kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dat altijd met me bespreken. Ik sta open voor jouw opmerkingen en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou weer een positieve ervaring van te maken. Maar, als we er niet uitkomen, dan kun je altijd bij het NIP of het NVPA terecht.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht:
College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht.In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager

Mijn NIP registratienummer is: 214918. Voor meer informatie over het NIP kijk op nip.nl.

Contact

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email naar psychologenpraktijk Apeldoorn ter attentie van Ingrid Wijnands.